Breng je levensthema's in een wijder perspectief

Wat maakt een gesprek verkwikkend? Naar mijn mening hoort daarbij een welwillende luisterende houding naar de ander, veiligheid en mededogen. Het vraagt invoelingsvermogen om te bepalen of vragen en verheldering nodig zijn of waar juist stilte weldadig is, die ruimte geeft voor verdieping.
Het doel is de ander verder te helpen met de thema’s die ingebracht worden. Door de uitwisseling in het gesprek ontstaat ruimte voor frisse, verrassende, nieuwe inzichten en intuïties. Opeens blijkt dat thema’s en gevoelens waar soms al lang een zware lading op zit, van bijvoorbeeld schuld en verdriet, veel lichter worden. De beklemming valt eraf. Wat moeilijk leek, blijkt als je het van een andere kant bekijkt, hanteerbaar te zijn geworden.
Er kan een nieuw vertrouwen ontstaan, een wijder perspectief en ruimte om daarin de eigen weg te gaan.

 

Je hebt een keus in het omgaan met gebeurtenissen.

 

Veel cliënten die mij komen zijn hoog gevoelig en nemen sterk stemmingen en gevoelens van anderen waar en soms komt de wereld te diep binnen. Het onderscheiden van wat hun zelf en de ander is, is vaak moeilijk te bepalen. Gevolgen kunnen zijn, moeheid, zich overspoeld voelen, teveel verantwoordelijkheid op zich nemen en zich voor alles verantwoordelijk voelen, niet snappen waarom anderen dingen niet aanvoelen. Vaak gaan ze zich aanpassen, verliezen hun eigen koers of trekken zich terug uit een overlevingsmechanisme.
Het is belangrijk om te beseffen dat je een keuze hebt om in vrijheid, met open hart, te kiezen hoe je wil omgaan met wat er om je heen gebeurt en op je afkomt. Ik heb ontdekt dat het beste verweer tegen het overspoeld worden door gebeurtenissen, zelfsturing is.

 

Zelfsturing kun je doen door:

 

– Te leven met een leervraag met een begin- en einddatum, die ik regelmatig evalueer. De oogst van de leervraag benoem ik voor mijzelf bij de einddatum, waarna ik weer een nieuwe leervraag formuleer.
– Na het ontwaken een intentie voor die dag te kiezen, bijvoorbeeld zachtheid wanneer ik neiging tot hoofdpijn heb.
vooruit te kijken naar een ontmoeting en wat ik daarmee wil.
– De dag in een stroom te visualiseren en mijzelf daar bewust in te plaatsen, met tijden en plaatsen helder in beeld en met ruimte voor het onverwachte.
bedenktijd in te lassen om innerlijk te luisteren.

To Top